ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
   
 
   
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
 
 
 
   
การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2559
 
   
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-256
 
   
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2559

 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง สมัยสามั...
 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25...
 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง สมัยสามัญ ...
 ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส...
 ประกาศสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
 ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ราคาก...
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ราคาก...
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ราคาก...
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ราคาก...
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา...
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจั...
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  มาเตรียมพร้อมต้อนรับเข้าสู่ยุค AEC  
  เดือดร้อนน้ำกินน้ำใช้  
  น้ำไม่มีใช้ขอความช่วยเหลือด่วน  
  ถนนลาดยางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
   
   
 
   
 
 
 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd