ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
   
 
   
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
 
 
 
   
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
   
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรการประดิษฐ์งานศิลปะเดคูพาจ)
 
   
โครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ...
 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง สมัยสา...
 ประกาศสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมา...
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผน-ประจำป...
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบร...
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้พิการขององค์การบริหารส่ว...
 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัด...
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประม...
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจั...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดรางระบายน้ำและฝังท่อระบา...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโคร...
ประกาศกำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบ...
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดรายระบายน้ำและฝังท่อระบายน้...
  เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน  
  ส่วนลด Lazada มาใหม่  
  ขออนุญาตแนะนำผ้าห่มบริจาค หมอนผ้าห่ม ราคาพิเศษค่ะ  
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  มาเตรียมพร้อมต้อนรับเข้าสู่ยุค AEC  
   
   
 
   
 
 
 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd