องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง

เลขที่ 18 หมู่ 5 ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 0-3850-7217, 08-1865-0622 โทรสาร : 0-3850-7217

อีเมล์ : admin@namdaeng.go.th

 
ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง

Share on Line
Share on Pinterest