องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนน ฉช 3095 (สายบ้านบางหมู-เกาะดอน) -สะพานข้ามคลองวัดหนามแดง หมู่ที่ 7,4,2

Share on Line
Share on Pinterest