องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญฯ ประจำไตรมาส ที่ 1 ปี 64 เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

Share on Line
Share on Pinterest