องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร ฉะเชิงเทรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ /สมาชิกสภา อบต.หนามแดง และผู้นำชุมชน จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 *************************************************
Share on Line
Share on Pinterest