องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการ อบต.หนามแดงเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

โครงการ อบต.หนามแดงเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
โครงการ อบต.หนามแดงเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๒ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โครงการ อบต.หนามแดงเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ วัดหนามแดง หมู่ 2 ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา *********************************************************************
Share on Line
Share on Pinterest