องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการร่วมกับระหว่าง อบต.หนามแดง,อบต.คลองจุกเฌอและอบต.บางไผ่ ณ กองกำกับการ2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการร่วมกับระหว่าง อบต.หนามแดง,อบต.คลองจุกเฌอและอบต.บางไผ่ ณ กองกำกับการ2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

 

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการร่วมกับระหว่าง อบต.หนามแดง,อบต.คลองจุกเฌอและอบต.บางไผ่ ณ กองกำกับการ2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการร่วมกับระหว่าง อบต.หนามแดง,อบต.คลองจุกเฌอและอบต.บางไผ่ ณ กองกำกับการ2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา หลักสูตรที่สอนวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ·บรรยายวิชา ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย/อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ·บรรยายวิชา การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย บรรยายวิชา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำถิ่น ·บรรยายวิชาเทคนิคการค้นหาผู้สบภัย ฝึกปฎิบัติการค้นหาทางกายภาพ –การค้นหาแบบหน้ากระดาน –การค้นหาแบบเข็มนาฬิกา ·บรรยายวิชาการป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานการที่เกิดเหตุ ·บรรยายวิชาการป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานการที่เกิดเหตุ หลักสูตรที่สอนวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ·ฝึกปฎิบัติกายบริหาร/ระเบียบแถว/ระเบียบปฎิบัติทั่วไป ·บรรยายวิชาการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝึกปฎิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย –การวิ่งสายดับเพลิง –การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง –การระงับอัคคีภัยจากก๊าซหุงต้ม –การใช้ถังฉีดดับเพลิง ·การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ –การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ –การใช้เงื่อนเชือกในการบรรเทาสาธารณภัย ·การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง –การค้นหาและช่วยเหลือตามสถานการณ์ภัยต่างๆ ตามความเหมาะสม ·บรรยายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกื่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย หลักสูตรที่สอนวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ·ฝึกปฎิบัติกายบริหาร/ระเบียบแถว/ระเบียบปฎิบัติทั่วไป ·บรรยายวิชา – ปฐมพยาบาลเบื้องต้น – กู้ชีพ – เครื่องย้าย – ผู้ประสบภัย ·ฝึกปฏิบัติ – ปฐมพยาบาลเบื้องต้น – กู้ชีพ – เครื่องย้าย – ผู้ประสบภัย ·ฝึกปฏิบัติการใช้เปลลำเรียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันได ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง ·บรรยายวิชาการจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น ·สรุปการฝึกอบรมและการมอบหมายหน้าที่และพิธีปิดการฝึกอบรม

Share on Line
Share on Pinterest