องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญเพื่อสาธารณะประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญเพื่อสาธารณะประโยชน์

 

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญเพื่อสาธารณะประโยชน์ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญเพื่อสาธารณะประโยชน์ วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563

Share on Line
Share on Pinterest