องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ทัศนพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุสายสัมพันธ์ตำบลหนามแดง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนามแดง Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2758982351024477/?extid=mzUVSI8xzArJGcci&d=n Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2758982351024477/?extid=mzUVSI8xzArJGcci&d=n

Share on Line
Share on Pinterest