องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรับมือภัยธรรมชาติ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรับมือภัยธรรมชาติ

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรับมือภัยธรรมชาติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรับมือภัยธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Facebook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2762419800680732/?extid=5bbQDgB6oMSsL0Z2&d=n

Share on Line
Share on Pinterest