องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2563

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2563

 

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 Facebook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2763471147242264/?extid=h3pHjurP6yJzCOCe&d=n

Share on Line
Share on Pinterest