องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนหนามแดง ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนหนามแดง ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนหนามแดง ประจำปี 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนหนามแดง ประจำปี 2563 (กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเพิ่มทักษะ รักษ์งานศิลป์) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ร่วมกับโรงเรียนวัดหนามแดง สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดง สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านงานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 โดยมีท่านนายกธนพล สร้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765257367063642/?extid=unvg2TIEitXdLnSA&d=n Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765319900390722/?extid=sJYJPeAkN5zLHzI1&d=n มีฐานกิจกรรมที่สอน มี 7 ฐาน ดังนี้ ฐานกิจกรรมที่1 สีอะคลิลิกสีโปสเตอร์ภาพเงาดำ Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765279907061388/?extid=6LpoRxBaUWgJoHSD&d=n ฐานกิจกรรมที่2 มัดย้อม Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765284313727614/?extid=rYwRsYosFc1jq9kp&d=n ฐานกิจกรรมที่3 สนุกกับสีชอล์ค Oil Pastel Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765289560393756/?extid=5LhT7yUdmwunGTKK&d=n ฐานกิจกรรมที่4 สีไม้สร้างสรรค์ Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765295193726526/?extid=roiCl7jiHyZkKOK7&d=n ฐานกิจกรรมที่5 เพ้นท์กระเป๋าผ้า Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765298463726199/?extid=0C3neILcXRQ1oxim&d=n ฐานกิจกรรมที่6 พวงมโหตร Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765303113725734/?extid=o8xaD5II4RLg7cFx&d=n ฐานกิจกรรมที่7 ภาพพิมพ์พื้นฐาน Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765308560391856/?extid=rfiVQVBYguSo1rKx&d=n ฐานกิจกรรมที่8 สนุกกับการปั้นดินเหนียว Fackbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2765314603724585/?extid=PG9prqpv8N0sp0Jo&d=n
Share on Line
Share on Pinterest