องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว

โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว

 

โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ร่วมกับโรงเรียนวัดหนามแดง Feckbook: https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2771122156477163/?extid=vm5cdGUaCQNtAAwS&d=n

Share on Line
Share on Pinterest