องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง และ จังหวัดตราด
ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563
**************************************************

Facebook:  https://www.facebook.com/100007382178204/posts/2780700295519349/?extid=uruVM0jHSNcaDad8&d=n

Share on Line
Share on Pinterest