องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลหนามแดง Thiland 4.0

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลหนามแดง Thiland 4.0

 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลหนามแดง Thiland 4.0

วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ ที่ 24 - 25 กันยายน 2563

ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดหนามแดง

ดำเนินการโดย..วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง

โดยมี นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
*******************************************************************

 
Share on Line
Share on Pinterest