องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

เผยแพร่แผนประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง บริเวณเข้าถนน ฉช3035 สายบ้านบางหมู - เกาะดอน (หลังวัดปลานัก) หมู่ที่ 5 ตำบลหนามแดง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Share on Line
Share on Pinterest