องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภายในเดือนกันยายน 2563

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภายในเดือนกันยายน 2563
Share on Line
Share on Pinterest