องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ อบต.หนามแดง เรื่องการกำหนดทำเล และราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ต่อเดือน ประจำปี พ.ศ. 2562

Share on Line
Share on Pinterest