องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
25 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาว-ดำ-สี ยี่ห้อ SHARP (ชาร์ป) รุ่น MX-4140/5140/4141/5141 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง บริเวณเข้าถนน ฉช 3095 สายบ้านบางหมู-เกาะดอน (หลังวัดบางปลานัก) หมู่ที่ 5 ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า + เหรียญ + บัตรประกัน + เข็ม + ไขริ้งค์ จำนวน 1,632 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง จำนวน 2 หลัง รายละเอียดการซ่อมบำรุง ตามแบบ ปร.4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยประคอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 162 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต.หนามแดง กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ป้ายไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยประคอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 162 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต.หนามแดง กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ป้ายไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 75% (1 แกลลอน บรรจุ 5 ลิตร) จำนวน 35 แกลลอน เจลแอลกอฮอลล์ 75% (1 ขวด บรรจุ 50 มล.) จำนวน 250 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
29 ก.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง บริเวณเข้าถนน ฉช 3095 สายบ้านบางหมู-เกาะดอน (หลังวัดบางปลานัก) หมู่ที่ 5 ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Share on Line
Share on Pinterest